Analiza SWOT i PESTEL w kontekście konkurencji

Analiza SWOT i PESTEL to bardzo pomocne narzędzia służące do oceny środowiska biznesowego, w którym działa przedsiębiorstwo. Rozprzestrzenienie się konkurencji z czasem zmienia warunki biznesowe, w związku z czym ważne jest, aby przedsiębiorstwo stale oceniało i monitorowało dynamikę tego środowiska. Niniejszy artykuł poruszy sposoby wykorzystania analizy SWOT i PESTEL do określenia i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Czym jest analiza konkurencji SWOT i PESTEL?

Analiza konkurencji SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) oraz PESTEL (ang. Political, Economic, Social, Technological, Environment and Legal) jest metodą służąca do przeprowadzenia zaawansowanego audytu otoczenia biznesowego. Umożliwia podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie kompleksowych ocen sytuacji i identyfikacji problemów. Firma może także zyskać przewagę konkurencyjną, korzystając z informacji, jakie uzyska dzięki analizie SWOT i PESTEL.

Jak przeprowadzić analizę SWOT i PESTEL

Analiza konkurencji SWOT polega na ocenie czterech czynników – mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń. Skuteczna analiza SWOT wymaga od firmy dogłębnego zbadania powyższych czynników. Aby przeprowadzić skuteczną analizę SWOT, firma musi dokładnie przyjrzeć się obecnej sytuacji biznesowej, w której się znajduje, oraz podejść do głębokiego researchu dotyczącego stanu branży.

Analiza PESTEL ma na celu zbadanie sześciu zewnętrznych czynników środowiska biznesowego: polityki, ekonomii, społeczności, technologii, środowiska naturalnego i aspektów prawnych. Każdy z tych czynników wpływa na czynniki przedsiębiorstwa i może wpływać na poleganie i sukces biznesowy.

Czy chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje na temat: Budowanie employer brandingu Nie zwlekaj, przejdź do kolejnej strony: https://www.edustacyjka.pl/budowanie-employer-brandingu/

Wady i zalety analizy SWOT i PESTEL

Analiza SWOT i PESTEL ma swoje wady i zalety. Zalety obejmują:

  • Kompleksowość: obie analizy dokładnie sprawdzają wszystkie czynniki otoczenia biznesowego i mogą identyfikować okazje, szanse i zagrożenia, z którymi firma będzie musiała się zmierzyć.
  • Łatwość zastosowania: przeprowadzenie analizy SWOT i PESTEL nie wymaga wielu zasobów lub wiedzy specjalistycznej. Jest łatwy w administrowaniu i wymaga jedynie wsparcia ze strony ekspertów.
  • Koncentracja na głównych priorytetach: analiza SWOT i PESTEL skupia się na głównych priorytetach, a pozwala firmom dostosowywać się do realiów w ramach otoczenia biznesowego i wypełniać wolne przestrzenie.

Dzięki korzyściom, jakie niesie analiza SWOT i PESTEL, menedżerowie mogą lepiej ocenić sytuację biznesową i stworzyć strategię, która umożliwi firmie zdobycie przewagi nad konkurencją.

Zakończenie

Analiza SWOT i PESTEL jest szerokim narzędziem, które pozwala firmom wykrywać szanse, wyzwania i możliwości w otoczeniu biznesowym. Jest wszechstronnym narzędziem i pozwala firmom dostosowywać się do realiów otoczenia biznesowego. Co więcej, pozwala firmom zdobyć portfel klientów, wypracować wysoki poziom satysfakcji klientów i zwiększyć efektywność i rentowność firmy.