Metodologie zarządzania projektem – Agile, Waterfall itp.

Zarządzanie projektami, które dotyczą realizacji rozmaitych celów razem z odpowiedzialnością za jego harmonijne i efektywne organizowanie, wymaga odpowiednich narzędzi oraz sposobów ich wykorzystania. Odpowiadają one za systematyczne i staranne określanie wszystkich zadań z nim związanych. Do najbardziej znanych metodologii, jakimi można się posługiwać w tym zakresie, należą: Agile, Waterfall czy Scrum.

Proces Agile


Metoda Agile jest karzą stosowaną metodologią zarządzania projektem. Jest to iteracyjny i stosunkowo elastyczny proces wytworzenia produktu, w którym opcje i priorytety są na bieżąco modyfikowane. Unikalne cechy Agile sprawiają, że jest on doskonałym wyborem dla projektów, które są luźne i maja wiele zmiennych. Proces ten skupia się na komunikacji z zespołem i bieżącej weryfikacji postępów.

Etapy Agile


Metoda Agile składa się z krótkich kolejnych cykli, które są nazywane spritami. Sprit trwa od jednego do czterech tygodni, po czym następuje ocena i ewentualne udoskonalenie. Każdy sprit składa się z czterech etapów: planowanie, tworzenie, zaplanowane zweryfikowanie i podsumowanie.

Czy zainteresował Cię temat: Budowanie relacji z klientem Odkryj nowy wymiar zawartości na kolejnej stronie: https://www.edustacyjka.pl/budowanie-relacji-z-klientem/

Waterfall


Metoda Waterfall jest procesem zarządzania projektem stosowanym od wielu lat. Charakteryzuje się sekwencyjnym przepływem pracy od planowania, tworzenia, przetestowania i wdrożenia. Proces ten ułatwia ogólne planowanie etapów projektu, jednak jest mniej elastyczny w przypadku wprowadzania zmian. Proces Waterfall jest najlepszy dla projektów, w których wymagany jest szczegółowy i dokładny plan.

Podsumowanie


Metody zarządzania projektem służą do lokalizowania i rozwiązywania problemów w określonym czasie. Agile i Waterfall to dwie często stosowane metody, które mają swoje wady i zalety. Metoda Agile jest idealna do tworzenia nowych produktów i określenia ich cech, podczas gdy proces Waterfall jest stosowany do projektów, w których wymagany jest wyraźny plan. Ważne jest, aby zarządzanie projektem było wykonane zgodnie z wymogami projektu i z założonym budżetem.